Om Valjeviken

Om Valjeviken

Valjeviken är en idéburen stiftelse med Neuros länsförbund som stiftare. Det övergripande syftet med verksamheten är att öppna möjligheter och ge redskap för personer med funktionsnedsättning att delta aktivt i samhällslivet.

Verksamheterna omspänner tre huvudverksamheter:
Folkhögskola som är öppen för alla men med särskilda resurser för den som har en funktionsnedsättning. Neurologisk inneliggande och specialiserad rehabilitering med avtal med regioner. Samt en komplett vårdcentral som ingår i hälsovalet.

Valjeviken strävar efter att vara en mötesplats. Här möts inte bara erfarenheter och drömmar. Här möts människor med och utan funktionsnedsättningar runt intressen, aktiviteter, forskning, hälsa, friskvård samt behov av kompetensutveckling. I sann folkbildningsanda är inte den enes erfarenheter och kunskaper mer värt än den andres. Alla är välkomna att bidra.

Som du ser här på hemsidan finns flera verksamhetsgrenar inom Valjevikens område. Alla
syftar dock till att stärka den enskilde. Inga aktieägare plockar ut vinster utan alla kronor
som eventuellt blir över går tillbaka till verksamheten. Valjeviken har inga vinstintressen.

Du kan också bli en gåvogivare. Vi anser att staten måste ta ansvar för tillgänglighet och att personer med funktionsnedsättning ska ha samma förutsättningar som alla andra i samhällslivet. Men det finns mycket som det offentliga inte tar ansvar för. Medel som kommer in hjälper oss att vara föredömen i nya metoder, forskning, köpa lämpliga redskap för träning och rehabilitering samt skapa en miljö som är optimal och tillgänglig för den som har en funktionsnedsättning.

Har du frågor och förslag, kontakta stiftelsechef Daniel Unnerbäck.

Se gärna vår film som berättar mer om Valjevikens verksamhet.

Vårt bankgiro: 5413-1073

Urkund_historia
 Stadgar för den idéburna Stiftelsen Valjeviken

Share This