Seniormottagning

Seniormottagning för dig över 70år

Seniormottagningen är för dig som är 70 år eller äldre i ordinärt boende och har utökat vårdbehov.

Kommuner och regioner har ett gemensamt ansvar för att äldre över 75 år samt sköra och sjuka andra personer med ett ökat vårdbehov får en sammanhållen vård och omsorg. Syftet med Seniormottagningen är att de personerna kan leva ett självständigt liv samt minska deras behov inläggning på sjukhus. Här på Seniormottagningen sker dina besök i en lugn miljö med erfaren och kvalificerad personal.

Seniormottagningen är öppen måndag-fredag och tidsbokning sker via telefon eller kallelse.

 • Besök hos familjeläkare, distriktssköterska/geriatriksjuksköterska och
  undersköterska.
 • Provtagning – blodprover, kontroll av vitala parametrar som blodtrycksmätning,
  pulsmätning, vikt, längd, BMI, EKG och andra undersökningar.
 • Läkemedelsgenomgång samt läkemedelsrådgivning.
 • Hälsosamtal med vårdpersonalen om t. ex psykisk ohälsa, inkontinensproblem,
  nutritionsproblem, fallrisken hos äldre, preventionsåtgärder för att förebygga
  skador hos äldre osv.
 • Såromläggningar och kompressionsmätning i preventionssyfte mot benödem.
 • Hembesök vid speciella behov om de äldre inte har hemsjukvård eller kan ta sig
  till vårdcentralens Seniormottagning.
 • SIP- samordnad individuell vårdplanering tillsammans med kommun.

På Seniormottagningen har vi samverkan med fysioterapeut, demenssjuksköterska och kan erbjuda konsultation av kurator vid psykisk ohälsa.

Seniormottagningen har ett eget telefonnummer 0456-334740 utan knappval som är tillgänglig fem dagar i veckan, måndag-fredag, mellan 08.00.till 10.00.

För att kunna boka besök till Seniormottagningen måste du vara listad på mottagningen eller sker listning i anslutning till besöket.

Alla besök på Seniormottagningen är planerade och du som patient får information om besöket via telefonsamtal med vårdpersonal eller får kallelse
skickad hem med datum till planerat besök.

Vid Seniormottagningen strävar vi efter att alla du skall få en professionell hjälp utifrån kompetenser, kunskaper och erfarenheter som vårdpersonalen erbjuder.

I all planering och vård till dig som är äldre tar vi särskild hänsyn till ditt och dina närstående perspektiv. Vi tar med omtanke hand om dina särskilda behov för att individanpassa vården till dig.

Tidsbokning seniormottagning

Seniormottagningen är för dig som är 70 år eller äldre, i ordinärt boende och har utökat vårdbehov.

0456-33 47 40

Share This