Samverkanskurser

Samverkanskurser

Samverkanskurser är en typ av korta kurser där vi samverkar med ideella föreningar, ofta funktionshinderorganisationer. Valjeviken folkhögskola hjälper till att utforma program och bidrar utan extra kostnad med personal, lokaler och aktiviteter och ni bidrar själva med de kompetenser ni har. Ni betalar själva för eventuella inträden vid utflykter, material och underhållning. Ingen moms tillkommer.

Samverkanskurser kan anordnas under veckans alla dagar. Är det en helgkurs har vi begränsade möjligheter att stå för alla föreläsningar men vi kan kanske göra ett meningsfullt program där ni själva bidrar och tar ansvar för en del kursavsnitt. Utanför kurstid kan ni mot faktura boka in någon/några av våra duktiga trubadurer för ett kulturprogram som omspänner populärmusik från 50-talet till nutida musik.

Om kursen uppfyller vissa syften som finns angivna finns det också möjlighet att söka bidrag hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för kost, logi, resor, samt förlorad arbetsförtjänst.

Ramprogram och förutsättningar för SPSM

Programkoordinator: Sanna Dusak, sanna.dusak@valjeviken.se, 0456-16981.

Ramprogram betyder att vi har skapat några program att utgå ifrån när vi söker bidrag till samverkanskurser hos SPSM.  I dessa ramprogram medverkar ofta våra specialistkompetenser vilket förutsätter att kursen anordnas under vardagar. Valjeviken Folkhögskola hjälper er förening att söka bidrag från SPSM.

Ramprogrammen är framåtsyftande för att du ska få med kunskaper och verktyg som stöd för att förändra din vardag i din hemmiljö. Programmen utgår oftast från dig med neurologisk diagnos och dina anhöriga och de svårigheter som man kan ställas inför när man drabbas av en diagnos. Våra specialister bidrar med föreläsningar och prova på aktiviteter. Vissa program kan anpassas även till föreningar som arbetar med andra typer av diagnoser.

Dessa program innehåller inte så mycket rekreation utan de inslagen har ni möjlighet att själva ansvara för utanför kurstid.

Om kursen uppfyller vissa syften som finns angivna finns det också möjlighet att söka bidrag hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för kost, logi, resor, samt förlorad arbetsförtjänst. För detta har vi tagit fram några ramprogram som vi anpassar till era medlemmars behov där vi ser att det är möjligt. I dessa ramprogram medverkar ofta våra specialistkompetenser. Valjeviken Folkhögskola hjälper er förening att söka bidrag från SPSM.

För mer information kontakta: Sanna Dusak, sanna.dusak@valjeviken.se, 0456-16981

För mer information

Har du frågor eller vill ha mer information?
Kontakta Sanna Dusak

0456-169 81

Skicka E-post

Share This