Styrelsen

Styrelsen

Stiftelsen högsta beslutande organ är stiftelsens styrelse som väljs på tre år i taget. Styrelsen utses vid något som kallas stiftarmöte där varje till stiftelsen anslutet länsförbund inom NEURO har en röst.

Styrelsen består av fem till sju ordinarie ledamöter och tre till fem suppleanter för dessa. Valen förbereds av en valberedning, bestående av tre personer som utses av stiftarmötet.

Minst hälften av styrelsens ledamöter ska ha en neurologisk diagnos/funktionsnedsättning. Styrelsen ska inom sig utse tre personer att jämte chefstjänstemannen utgöra ett arbetsutskott.

Föredragande och ansvarig för verkställande av styrelsens och arbetsutskottets beslut är chefstjänstemannen för stiftelsen Valjeviken. Cheftjänsteman sedan mars 2021 är Daniel Unnerbäck som då också är chef för en ledningsgrupp där chefer för Valjevikens olika verksamheter är representerade.

Daniel Unnerbäck

Daniel Unnerbäck

Stiftelsechef

Marie Bager

Marie Bager

Ordförande

Bengt Olsson

Bengt Olsson

Vice ordf. sekreterare

Jan-Olof Thorstensson

Jan-Olof Thorstensson

Styrelseledamot AU

Jennie Hedén Hasselros

Jennie Hedén Hasselros

Styrelseledamot

Dalibor Danilovic

Dalibor Danilovic

Styrelseledamot

Jesper Strömgren

Jesper Strömgren

Suppleant

Yvonne Waara

Yvonne Waara

Suppleant

Lars Winborg

Lars Winborg

Suppleant

Share This