Samverkanskurser

Om samverkankurser

Samverkanskurser är en typ av korta kurser där vi samverkar med ideella föreningar, ofta funktionshinderorganisationer. Valjeviken folkhögskola hjälper till att utforma program och bidrar utan extra kostnad med personal, lokaler och aktiviteter och ni bidrar själva med de kompetenser ni har. Ni betalar själva för eventuella inträden vid utflykter, material och underhållning. Ingen moms tillkommer.

Om kursen uppfyller vissa syften som finns angivna finns det också möjlighet att söka bidrag hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för kost, logi, resor, samt förlorad arbetsförtjänst. För detta har vi tagit fram några ramprogram som vi anpassar till era medlemmars behov där vi ser att det är möjligt. I dessa ramprogram medverkar ofta våra specialistkompetenser. Valjeviken Folkhögskola hjälper er förening att söka bidrag från SPSM.

Ramprogram och förutsättningar för SPSM

Programkoordinator: Sanna Dusak, sanna.dusak@valjeviken.se, 0456-16981.

Ramprogram betyder att vi har skapat några program att utgå ifrån när vi söker bidrag till samverkanskurser hos SPSM.

Ramprogrammen är framåtsyftande för att du ska få med kunskaper och verktyg som stöd för att förändra din vardag i din hemmiljö. Programmen utgår oftast från dig med neurologisk diagnos och dina anhöriga och de svårigheter som man kan ställas inför när man drabbas av en diagnos. Våra specialister bidrar med föreläsningar och prova på aktiviteter. Vissa program kan anpassas även till föreningar som arbetar med andra typer av diagnoser.

Dessa program innehåller inte så mycket rekreation utan de inslagen har ni möjlighet att ordna själva utanför kurstid. Vi hjälper till även där så långt det är möjligt.

Under 2022 kommer vi att jobba med följande rubriker för ramprogram:

Aktiv rehabilitering i utomhusmiljö. Bild på Valjevikens grönområde mot havet.

Aktiv rehabilitering i utomhusmiljö

Lär dig mer om aktiv rehabilitering i utomhusmiljö. För dig med neurologiska diagnoser. Att genom föreläsningar och aktiviteter prova på och få utökad kunskap om nya inspirerande miljöer för rehabilitering och träning av funktioner. Veckokurs måndag-fredag.

När livet inte blev som det var tänkt. Bild på kuratorns namnskylt.

När livet inte blev som det var tänkt

En handlingsplan för att gå vidare. Att genom föreläsningar och seminarier få redskap för att förhålla sig till livet som blev när man själv eller anhörig har en skada/diagnos. Helgkurs.

Rehabiliteringsinsatser. Bild på arbetsterapeut.

Lär dig mer om rehabiliteringsinsatser som hjälper dig vidare.

Inriktning att hantera kommunikation, hjärntrötthet, problem med minne och andra kognitiva svårigheter. Veckokurs.

Prova på rehabiliteringsinsatser. Bild på en av Valjevikens simbassänger.

Prova på rehabiliteringsinsatser.

För dig med neurologiska diagnoser, inriktning muskler, balans och fysisk fatique. Veckokurs.

Pin It on Pinterest

Share This