Kurator

Kurator Kurator För att på ett tidigt stadium behandla psykisk ohälsa finns kurator på Valjehälsan. Kurator tar emot patienter via remiss från Valjehälsans husläkare.  Valjehälsans kuratorer tar emot dig som är listad på Valjehälsan. I huvudsak ges behandlingar i form...

Provtagning

Provtagning Provtagning Öppettider Provtagningen är öppen alla vardagar mellan kl. 08.00 – 10.00 (drop-in) eller sker i samband med läkarbesök. Provtagningen är kostnadsfri. Ordination För provtagning krävs att din läkare ordinerat prover. Anmäl dig i receptionen När...

Sexolog

Sexolog Sexolog Valjeviken har en anställd sexolog. Anledning att söka en sexolog kan vara många, men en gemensam nämnare kan vara att det finns en missnöjdhet över ens sexualitet. Till en sexolog kan du söka för sexualrådgivning/upplysning. Det kan röra sig om...

Seniormottagning

Seniormottagning Seniormottagning för dig över 70år Seniormottagningen är för dig som är 70 år eller äldre i ordinärt boende och har utökat vårdbehov. Kommuner och regioner har ett gemensamt ansvar för att äldre över 75 år samt sköra och sjuka andra personer med ett...

Vaccinationer

Vaccinationer Vaccinationsdags! Vaccinera dig mot covid-19: Under våren 2024 rekommenderas följande att fylla på med vaccin mot covid-19: Du som är 80 år eller äldre Du som är 65-79 år och bor på särskilt boende, samt du som har daglig omvårdnad av hemtjänst eller...