Långa kurser

Baskurs
Baskursen riktar sig särskilt till dig som gått i särskola och som har en kognitiv/intellektuell funktionsnedsättning.

Vi fokuserar mycket på att skapa trygghet för dig, samt att du ska bli mer självständig och kunna utföra uppgifter enskilt såväl som i grupp.

» KURSINNEHÅLL
Kursen använder sig delvis av temastudier, det vill säga man studerar ett ämne under kortare eller längre tid och varvar teori och praktiska övningar med varandra.
Följande ämnen kan ingå: Vardagsmatematik, engelska, svenska, IT, kost och hälsa, boendekunskap, samhällsorientering, skapande, drama, musik och idrott/fysisk aktivitet. Uteaktiviteter i skog, hav och mark för bättre hälsa och välbefinnande.
Varje läsår väljer du som deltagare en inriktning som du vill fördjupa dig i. Välj mellan musik, idrott eller skapande.
Tillsammans med fritidsledare och assistenter har du och dina klasskompisar möjlighet att skapa en aktiv, hälsosam och betydelsefull fritid.
Under studietiden kan du bo på skolans internat där du får träna på att ha ett eget boende med stöd av assistans dygnet runt som en integrerad del av kursen.

 

Kursens längd – 1-2 år. | Kursstart – Augusti 2020. | Ansökan – 15 april.

Certifierad massageterapeut/ spaterapeut
Valjeviken är certifierade enligt Branschrådet Svensk Massage och följer deras riktlinjer.

Utbildningen ger dig stora möjligheter att arbeta som anställd på anläggningar som erbjuder massage eller SPA. Eller så kanske du vill starta eget företag. Kursdelarna innehåller mycket praktik och dina lärare har lång erfarenhet som utbildare i massage och övriga kursdelar.

INNEHÅLL

 • Kurs till Massageterapeut (sep. diplom) 300 timmar
 • Kurs till Spa terapeut (sep. diplom ) 200 timmar
 • Humanpsykologi/mentalhälsa 100 timmar
 • Friskvård/Hälsovägledning 100 timmar
 • Kostens betydelse för hälsan 100 timmar
 • Alternativ medicin 100 timmar
 • Motion 50 timmar
 • Medicin 1 100 timmar

KURSMÅL

Kurs till massageterapeut (sep. diplom)

 • – grundläggande kunskaper om människokroppens anatom i och fysiolog i med inriktning på rörelseapparaten
 • – praktisk kunskap i att utföra en helkroppsmassage och behandlande massage
 • – kunskap om etik och förhållningssätt som terapeut
 • – kunskap att ta en anamnes och föra journal
 • – kunskap om indikationer, kontraindikationer och massagens effekter
 • – kunskap i muskeltöjningar och musklernas funktioner
 • – genomföra kund praktik under hela utbildningen med sakkunnig handledare
 • – kunskap att starta eget företag

Kurs till spaterapeut (sep. diplom)

 • – praktisk kunskap i att utföra olika spabehandlingar
 • – grundläggande teoretisk kunskap om människokroppens anatomi/fysiologi med inriktning på huden.
 • – kunskap om indikationer, kontraindikationer och effekter av spabehandlingar
 • – genomfört ett antal elevbehandlingar

Humanpsykologi – inre hälsa

 • – kunskap att förstå kroppens fysiologiska respons på stress
 • – förståelse för olika former av stressbehandling
 • – förståelse av hur människan uppfattar och tolkar sin omvärld och påverkas av den
 • – förståelse hur tankens kraft påverkar våra handlingar
 • – att öka förståelsen för sig själv
 • – provat olika övningar där man ökar förståelsen för känslor och handlingar

Friskvård/Hälsovägledning

 • – kunskap att förstå begreppet friskvård
 • – kunskap om vad som främjar hälsan
 • – orienterat sig i de faktorer som orsakar ohälsa
 • – kunskap hur fritidsutövande tillför människor nya upplevelser, erfarenheter och kunskaper samt ha förståelse för individers reaktioner på en oönskad fritid
 • – kunskap att behärska grunderna i kommunikation vid individuell hälsovägledning
 • – kunskap att behärska de olika metoder och färdigheter som bör användas i en vägledningsprocess
 • – har praktiskt genomfört en hälsovägledning

Kostens betydelse för hälsan

 • – kunskap om näringsämnen och deras uppgift i kroppen och näringsämnenas betydelse för hälsan
 • – kunskap om näringsinnehåll i de vanligaste livsmedlen
 • – kunskap om matens betydelse för välbefinnande och fysisk prestation
 • – kunskap om olika kostprogram
 • – kunskap i att kombinera livsmedel till en veckomatsedel så att dagsbehovet av olika näringsämnen tillgodoses

Alternativ medicin

 • – elementär kunskap om en del komplementära behandlingsformer samt fördjupad kunskap i taktil massage.
 • – fått tillfälle att prova på en de l komplementär medicinsk behandling
 • – motion att träna sin fysik och utveckla kunskap och färdigheter inom aktuella motionsaktiviteter

Medicin 1

 • – kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt kunskaper om människans normala fysiska utveckling genom livet
 • – kunskap om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom
 • – kunskap om mikroorganismer och deras spridningsvägar samt kroppens försvarssystem
 • – förmåga att ge första hjälpen och hjärt och lungräddning
 • – förmåga att använda medicinsk terminiologi

Undervisningen på folkhögskolans kurser är avgiftsfri. För varje termin tas en kostnad av 2000 kronor ut för elev på massage/spa för att täcka kostnader för kurspecifikt material (oljor, tvätt etc), studieresor, fester mm. Kostnaden för kost och logi i enkelrum med dusch och toalett är 3 900 kr per månad. Väljer du att bo på korridor betalar du 3 400 kr per månad.

Antagningsvillkor: Gymnasiekompetens lägst motsvarande svenska/SVA 1 (vid utländsk grundskoleutbildning). Antagning kan kräva individuell prövning/samtal.
Kostnader: Avgift 2000 kr/termin för kurspecifikt material, kopiering, studieresor, utflykter, försäkring, vår/höstfest inkl. måltid, måltid vid jul och terminsavslutning, subv. bad vid Valjevikens simhall. Priset kan komma att justeras under läsåret.
Kontaktperson: Eric Sandström/Rolf Johnsson
Telefon: 0456-151 15
E-post: eric.sandstrom@valjeviken.se

Kurstyp: Profilkurs Yrkesutbildning
Studietakt: 100%
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)
Internat: Ja
 

Kursens längd – 1 år. | Kursstart – Augusti. | Ansökan – 15 april.

Idrott/ hälsa/ ledarskap

FÖR DIG MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Här finns möjlighet att på heltid utveckla dina kunskaper inom idrott och hälsa samt växa som person och aktiv utövare/ledare inom parasport. Du bör ha idrott som ditt stora intresse och vilja lära dig mer om olika idrotter.

Precis som Allmän kurs med idrottsinriktning vänder sig denna kurs till dig som är intresserad av träning, idrott och hälsa och vill fördjupa dig i både praktiska och teoretiska ämnen kring handikappidrott och hälsa. Skillnaden mot profilen på allmän kurs är att du endast läser idrotts- och hälsorelaterade ämnen samt ämnen du kan ha nytta av för ett självständigt liv.

Du får möjlighet att prova på en mängd aktiviteter. Beroende på gruppens sammansättning kan det handla om både individuell idrott såväl som lagidrott. Utifrån din studieplan kan det ingå ämnen som anatomi och fysiologi, träning och träningsplanering, om skador och hur man förebygger dessa, mental träning och stresshantering, friluftsliv, att hantera nödsituationer, idrotten och samhället, kroppsidealet och doping, kost och matlagning, vardagskunskap, idrottsledarskap, fritídskunskap samt mycket praktisk motion och idrott.

Du utvecklar dig själv och kan finna den idrott som passar dig och dina behov av träning bäst. Du får också tillfälle att utveckla ditt engagemang för uppdrag i olika idrottsföreningar. Förutom traditionella studier lägger vi stor vikt vid att utveckla din personlighet och din relation till andra människor.

Valjeviken har mycket goda träningsmöjligheter med modern idrottshall, simhall med mängder av faciliteter, lokaler för styrketräning och fysioterapi, närhet till ridklubb och golfbana. Här finns hög kompetens inom pedagogik och behandling.

 

Kursens längd – 1-2 år. | Kursstart – Augusti, därefter löpande i mån av plats. | Ansökan – 15 april.

Vård- och omsorgsutbildningen
Vård- och omsorgsutbildningen pågår under 60 veckor och motsvarar 1550 poäng.

Genomgången utbildning ger dig kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till exempel på sjukhus, vårdcentral, i hemsjukvård, i särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst eller som personlig assistent.

Baserat på tidigare yrkeserfarenhet och utbildning upprättas en studieplan för dig som kursdeltagare. Under sista terminen väljer du specialisering genom någon av de valbara kurser som erbjuds. Valbar kurs startar under förutsättning att sex deltagare eller fler ansöker.

Utbildningsinnehåll

Utbildningen motsvarar de nationella kursplaner som finns för gymnasieskolans Vård och omsorgsprogram. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande APL, 14 veckor

KURSPLAN

  Gemensamma kurser.

 • Etik och människans livsvillkor, 100p
 • Hälsopedagogik, 100p
 • IT i vård och omsorg, 100p
 • Medicin 1, 150p
 • Medicin 2, 100p
 • Psykiatri 1, 100p
 • Psykologi 1, 50p
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100p

  Valbara kurser.

 • Hälso- och Sjukvård; Akutsjukvård, 200p
 • Geriatrik och Gerontologi; Äldres hälsa och livskvalitet, 200p
 • Omsorg om personer med funktionsnedsättning; Specialped. 2 samt Socialped. 200p.

 

Antagningskriterier – Vård- och omsorgskurs

Höga betyg är inte avgörande för om du ska bli antagen till en kurs på folkhögskola. När det är fler sökande än det finns platser handlar det mer om skolans bedömning av dina och dina kurskamraters behov och förutsättningar.

 • Kursdeltagare måste fyllt 18 år.
 • Fullständiga betyg från grundskola, åk 9 eller motsvarande.
 • Komplett ansökan. Bifoga kopior på utbildning samt ev. arbete.
 • Personligt brev. Berätta kortfattat om dig själv, varför du vill gå utbildningen samt ev. erfarenhet av vård och omsorgsarbete.
 • Kursdeltagare utan fullständiga betyg från gymnasium prioriteras.
 • Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg prioriteras.
 • Kursdeltagare som ska bo på internat prioriteras.

 

Kursens längd – 60 veckor. | Kursstart – Januari 2020. | Sista ansökningsdag – 15 oktober 2019.

Vårdbiträdesutbildning
Utbildningen till Vårdbiträde vänder sig till dig som vill arbeta inom vård och ger dig fördjupade kunskaper inom vård och omsorg. För att trivas med att arbeta inom vård och omsorg behöver du tycka om att arbeta med människor.

Vårdbiträdesutbildningen vänder sig i första hand till kursdeltagare som saknar kunskaper i svenska språket motsvarande grundskolan årskurs 9 och ger möjlighet till att arbeta inom sjukvård, hemtjänst, äldreomsorg eller inom handikappsomsorgen. Vårdbiträdets arbetsuppgifter är varierande. De stödjer vårdtagaren att leva ett så självständigt liv som möjligt i sin vardag. Att ta vara på vårdtagarens egna resurser är en del av arbetet samt att uppmuntra dem att göra det de själva klarar av.

Andra vanligt förekommande uppgifter är att hjälpa till med personlig hygien, påklädning, linda ben, hjälpa brukaren att ta sin medicin, dokumentera och rapportera om förändringar i hälsotillståndet. Att utföra kontroller som temp, puls och blodtryck kan förekomma. Dagliga rutiner, som städning, tvätt och matlagning ingår i arbetet. Kort sagt fokuserar vårdbiträdet på det praktiska arbetet, inte på det medicinska.

I arbetet ingår att vara stöttande vid svåra besked och situationer, både för vårdtagare/patient och anhöriga. Det kan i många fall vara en merit att kunna prata flera språk än svenska, för att lättare kunna kommunicera med vårdtagare som har andra modersmål. Det blir allt vanligare att människor som kommit hit från andra länder vill få stöd och hjälp på sitt språk när de blir gamla.

Yrket kräver att man gör förflyttningar som kan vara tunga. Därför är god kunskap i förflyttningsteknik viktig. Idag finns oftast olika redskap som underlättar de tyngsta momenten. För att förhindra smittspridning krävs att man följer de hygienrutiner som finns på arbetsplatsen.

Utbildningen anpassas efter elevernas individuella förutsättningar, utifrån förkunskaper i svenska språket. De kurser som ingår i vårdbiträdesutbildningen är:

  Gemensamma kurser.

 • Hälsopedagogik motsvarande, 100 poäng
 • Medicin 1 motsvarande, 150 poäng
 • Etik och människans livsvillkor motsvarande, 100 poäng
 • Psykiatri 1 motsvarande, 100 poäng
 • Psykologi 1 motsvarande, 50 poäng
 • Specialpedagogik 1 motsvarande, 100 poäng
 • Vård- och omsorgsarbete 1 motsvarande, 200 poäng
 • APL
 • Svenska som andra språk (SVA)
 • Yrkessvenska

Utbildningen är utformad för att du som inte har kunskaper i svenska språket motsvarande grundskolans årskurs 9 eller av andra skäl behöver språkstöd i svenska ska få gott om tid att klara studierna.

 

Kursens längd – 60 veckor. | Kursstart – Augusti 2019 samt Januari 2021. | Sista ansökningsdag – 1 maj 2019 samt 1 oktober 2020.

Allmän kurs

Den allmänna kursen kan du läsa antingen för din personliga utveckling eller för att få grundläggande behörighet och du läser kursen i 1-3 år beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet.
Du kan läsa på grundskolenivå eller gymnasienivå. Om du läser för att få grundläggande behörighet ska de kunskaper du inhämtar här motsvara betyget godkänd i de gymnasiegemensamma kurserna/kärnämnena:

 • Svenska 1, 2 och 3, eller Sv. som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Efter genomgången allmän kurs har du möjlighet att få ett sammanfattande studieomdöme. Det kan du använda om du vill söka vidare till högskola eller universitet.

När det gäller allmänna ämnen/gymnasiegemensamma kurser/kärnämnen läses dessa gemensamt oavsett inriktning. Däremot är kursdeltagarna i dessa ämnen uppdelade på grundskole- respektive gymnasienivå.

Som folkhögskola kan vi vara flexibla när det gäller sättet att undervisa. Viktigast är att vi utgår från din enskilda situation och förutsättning och tillsammans skapar en individuell studieplan.

 

Kursens längd – 1-3 år. | Kursstart – Augusti, därefter löpande i mån av plats. | Ansökan – 15 april.

Allmän kurs - Profil musik/ hälsa

Du som gillar att sjunga och spela! Här får du, under minst tre dagar i veckan, utveckla detta intresse samtidigt som du tar hjälp av musiken för att läsa svenska och andra ämnen i allmän kurs.

I musik och inspelningsstudio arbetar vi i ensembler med 4-8 personer, innehållande trummor, bas, piano/keyboard, gitarr, sång och du är välkommen att ta med specialanpassade instrument. Du kommer att få möjlighet att delta i konserter och olika projekt. Det erbjuds också undervisning på huvudinstrument 20 minuter i veckan.

Musikstilarna är främst pop och rock men ni är själva med och styr låtval.
I den allmänna delen är det meningen att du ska kunna läsa ämnen som kan ge bra kunskap för resten av livet. För att det ska bli lite lättare att komma ihåg saker vill vi göra det lustfyllt att lära och därför kopplar vi musiken till de allmänna ämnena. Det betyder att vi i utifrån ämnena spelar, analyserar och skriver sångtexter samt speglar nutidshistoria och geografi med genrer och tidstypisk musik. Vill du läsa fler ämnen för att få behörighet att läsa vidare har du möjlighet att utöka din kurs och läsa heltid. Du läser då dessa ämnen ihop med annan allmän kurs.

En annan del i kursen handlar om boendekunskap, kost och hälsa. På ett lättsamt får du lära dig hur du äter rätt och motionerar utifrån dina förutsättningar. Ni lagar mat tillsammans och genomför roliga och lärorika aktiviteter. Du får kunskap om du förbereder dig för ett självständigt liv med eget boende, med allt vad det innebär.

Det personliga växandet är en viktig del av kursen.

Kursen omfattar normalt två läsår, men du kan välja att gå enbart ett läsår eller förlänga till tre år.

  Ämnesplan:

 • Musik och scenisk framställning – Vi spelar i ensemble 1-3 lektioner varje dag.
 • Inspelningsstudio – du får spela in egenskriven musik och ditt musicerande samt göra musikvideo.
 • Svenska – Vi analyserar och skriver låttexter och försöker förstå och tolka författaren.
 • Engelska – Vi analyserar och skriver enkla låttexter och försöker förstå och tolka författaren.
 • Samhällskunskap – Vi använder oss av låtar och sångtexter som tar upp kritik av samhället, krav på rättvisa och allas lika värde samt vad dessa låtar betyder för oss idag. Här bekantar vi oss också med stilarter som blues, gospel, progrock etc.
 • Nutidshistoria – Hur har låtar, musik och musikstilar speglat utvecklingen i samhället sedan 1950-talet.
 • Geografi – Vi spelar låtar från olika delar av världen och sätter in musikstilar och texter i ett geografiskt och kulturellt sammanhang.
 • Matematik – Vi lär oss grundläggande matematik med musiken som hjälpmedel.
 • Motion/idrott – Enkla och roliga aktiviteter som ger kroppen vad den behöver.
 • Kost och hälsa – Hur gör vi för att äta rätt, vad ska vi tänka på att undvika och vad kan vi unna oss? Nyttig mat kan vara god mat.
 • Boendekunskap – Att förbereda sig för eget boende, hur man tvättar, städar, lägger upp en hushållsbudget, hur man bör tänka när man handlar.

I övrigt kan du kombinera dina studier med behörighetsgivande kurser motsvarande gymnasienivå.

Undervisningen på folkhögskolans kurser är avgiftsfri. För varje termin tas en kostnad av 500 kronor ut för att täcka kostnader för visst material, studieresor, fester mm. Kostnaden för kost och logi i enkelrum med dusch och toalett är 3 900 kr per månad. Väljer du att bo på korridor betalar du 3 400 kr per månad. I vissa fall kan du som har en funktionsnedsättning få bidrag från hemkommunen för att täcka kostnader som ligger utanför undervisningen. Du betalar då själv en egenavgift.

För dig med funktionsnedsättning finns möjlighet till stöd/träning hos fysioterapeut och arbetsterapeut samt till assistans dygnet runt. Det finns också tillgång till kurator. På skolan anordnas ofta aktiviteter efter skoltid.
 

Kursens längd – 1-3 år. | Kursstart – Augusti, därefter löpande i mån av plats. | Ansökan – 15 april.

Allmän kurs - Profil idrott/ hälsa

FÖR DIG MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Här finns möjlighet att läsa på grundskole- eller gymnasienivå samtidigt som du får utveckla dig och dina kunskaper inom idrott och hälsa. Du bör ha idrott som ditt stora intresse och vilja lära dig mer om olika idrotter.

Allmän kurs med idrottsinriktning vänder sig till dig som är intresserad av träning, idrott och hälsa och vill kombinera detta med att läsa in vissa kärnämnen/gymnasiegemensamma kurser eller allmänna ämnen.

Cirka halva tiden av kursen ägnar du åt praktiska och teoretiska ämnen kring träning och idrott. Du får möjlighet att prova på en mängd aktiviteter. Beroende på gruppens sammansättning kan det handla om både individuell idrott såväl som lagidrott. Utifrån din studieplan kan det även ingå ämnen som träningslära, mental träning/idrottspsykologi, föreningskunskap, idrottsledarskap samt kost och hälsa.

Du utvecklar dig själv och kan finna den idrott som passar dig och dina behov av träning bäst. Du får också tillfälle att utveckla ditt engagemang för uppdrag i olika idrottsföreningar. Förutom traditionella studier lägger vi stor vikt vid att utveckla din personlighet och din relation till andra människor.

Valjeviken har mycket goda träningsmöjligheter med modern idrottshall, simhall med mängder av faciliteter, lokaler för styrketräning och fysioterapi, närhet till ridklubb och golfbana. Här finns hög kompetens inom pedagogik och behandling.

 

Kursens längd – 1-3 år. | Kursstart – Augusti, därefter löpande i mån av plats. | Ansökan – 15 april.

Dagfolkhögskola

FÖR DIG MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Denna kurs är för dig som är intresserad av att under två dagar i veckan lära dig mer om samhällskunskap, geografi, historia och kultur/skapande. Vi ser gärna att du själv delar med dig av dina egna kunskaper och erfarenheter.

I kursen går människor i olika åldrar, däribland flera seniorer. Ni föreslår själva teman inom ämnena och är med och styr upplägget. Undervisningen pågår mellan 10.00-15.00 med avbrott för en timmes lunch.

 

Kursens längd – 1-3 år. | Kursstart – Augusti, därefter löpande i mån av plats. | Ansökan – 15 april.

Känn dig för

Du är välkommen, att under en dag eller en vecka, prova på både studier och internat. Då får vi också ett bra tillfälle att bekanta oss med varandra. Förhoppningsvis upptäcker du att en folkhögskolekurs är något av det mest inspirerande och utvecklande man kan vara med om.

 

Längd – En till fem dagar allt efter överenskommelse. | Ansökan – Löpande antagning.

Valjeviken

Postadress:
Box 94
294 22 Sölvesborg

Besöksadress:
Herrgårdsvägen 97
294 37 Sölvesborg

Telefon: 0456-151 15
E-post: info@valjeviken.se
Bankgiro: 5413-1073
Org. nr: 836200-8628
Vägbeskrivning – Karta

Valjehälsan

Tidsbokning: 0456-329 60
Reception: 0456-329 63
Mer information, tidsbokning eller rådgivning. Klicka här!

Följ oss

Följ oss på Valjeviken

Följ oss på Valjehälsan

Följ oss på Fysioterapin

Följ oss på Mättinge

Pin It on Pinterest

Dela med dig