Sölvesborg 201230

Information inför terminsstart.

 

Den 11 januari startar folkhögskolan, men vi kommer att anpassa verksamheten till rådande pandemiläge. Detta innebär:

Inget gemensamt upprop. Upprop kommer att ske klassvis eller digitalt, enligt ordinarie schema. Totalt har vi 98 studerande som kommer att läsa på fjärr/distans t o m den 24 januari (Fjärr = man deltager i en vanlig lektion med inloggning och närvarohantering på vanliga lektionstider men är inte med fysiskt i klassrummet utan endast digitalt. Distans = man gör sina uppgifter och skickar in dem digitalt samt tar del av material på Classroom). Fördelning:

 • Allmän kurs behörighet: 24 studerande. Ni studerande som är i behov av stöd och bor på skolan finns också med i fjärrklassrummet och skickar in sina uppgifter samt får stöd i undervisningen av lärare och assistenter.
 • Allmän kurs grund: 15 studerande, flera av er har haft distansundervisning sista veckorna innan juluppehållet men vi ser tydligt att några av er har svårt att klara studierna på distans. Vi provar från terminsstart med samma typ av undervisning som för behörighetsklassen (fjärr med inloggning på lektionstid) men kommer att prioritera er vid återgång till vanlig klassundervisning. Förhoppningsvis fr o m den 25 januari. Vi kommer att avsätta särskilda resurser till er som behöver extra stöd.
 • Båda vård- och omsorgsutbildningarna: 41 studerande, samtliga i fjärr/distans. Inga i det fysiska klassrummet om det inte handlar om praktiska moment. Lärare avgör när så ska ske.
 • Elvassistentutbildningen: 18 studerande, samtliga i fjärr/distans. Inga i det fysiska klassrummet utom vid praktiska moment.

Ni som räknas upp nedan är på plats i det fysiska klassrummet i samtliga praktiska moment: 47 studerande, fördelning enligt nedan

 • Baskurs: 7 studerande.
 • Allmän kurs med inriktning musik/hälsa: 14 studerande. I de fall man läser kompletterande behörighetsämnen/teoriämnen tillsammans med Allmän Kurs Behörighet/Grund deltar man i dessa ämnen i form av fjärrundervisning.
 • Allmän kurs Idrott/hälsa + Särskild Kurs Idrott/hälsa: 12. I de fall man läser kompletterande behörighetsämnen/teoriämnen tillsammans med AK Behörighet/Grund deltar man i dessa ämnen i form av fjärrundervisning.
 • Massage/SPA: 14 studerande. Teoriämnen läser ni som fjärrundervisning där det är möjligt. Lärare avgör.

På detta sätt minskar vi antalet deltagare som finns fysiskt på Valjeviken och det blir färre i korridorer, lektionssalar och i matsal. Internatdeltagare har tillgång till sina rum och till mat.

Övrigt:

 • Dagfolkhögskolan fortsatt pausad.
 • Assistans på plats fokuserar på Baskurs, Musik/hälsa/, Idrott/hälsa samt de med stödbehov i allmän kurs. Så mycket kontinuitet som möjligt i dessa kurser så att det inte blir ett onödigt flöde på assistans mellan klasserna.
 • Läxhjälp återinförs, två tillfällen i veckan. Närmare information meddelas av lärarna efter terminsstart.
 • 201230 – Information på hemsida, Facebook och till deltagarnas elevmail enligt Schoolsoft. Lärarna lägger ut samma information på respektive classroom i de kurser där det verktyget används.
 • Till er deltagare som nu återvänder fysiskt till skolan vill vi att ni befinner er i karantän fem dagar innan ni anländer till Valjeviken och att ni så långt det är möjligt undviker kollektivtrafik för att ta er hit. Karantän innebär i detta fall att man endast umgås med det egna hushållet/närmaste familjen. Naturligtvis kommer ni inte om ni har minsta lilla symtom. Följ folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Avslutningvis önskar vi alla deltagare ett Gott Nytt År.

Valjevikens ledningsgrupp Daniel/Eric/Titti

Valjehälsan

Tidsbokning: 0456-329 60
Reception: 0456-329 63
Mer information, tidsbokning eller rådgivning. Klicka här!

Mjällbyhälsan

Besöksadress:
Västra Mjällbyvägen 33
294 71 Sölvesborg

Tidsbokning: 0456-334 739

Valjeviken

Postadress:
Box 94
294 22 Sölvesborg

Besöksadress:
Herrgårdsvägen 97
294 37 Sölvesborg

Telefon: 0456-151 15
E-post: info@valjeviken.se
Bankgiro: 5413-1073
Org. nr: 836200-8628
Vägbeskrivning – Karta

Följ oss

Följ oss på Valjeviken

Följ oss på Valjehälsan

Följ oss på Fysioterapin

Följ oss på Mättinge

Pin It on Pinterest

Share This