Sölvesborg 201111

Information med anledning av Corona.

 

Till dig som är studerande eller anhörig till studerande på Valjeviken folkhögskola, patienter till våra vårdgivande enheter samt till allmänheten.

Tyvärr har spridningen av Corona (Covid-19) ökat igen. Med anledning av denna spridning vill vi från Valjevikens ledningsgrupp informera om de åtgärder vi har vidtagit för att hindra virusets spridning i vår verksamhet. Ett övergripande syfte har varit att i största möjliga mån skydda de patienter och studerande hos oss som har underliggande sjukdomar/diagnoser samt ge möjlighet för de som är i bäst behov av stöd att gå på skolan och bo kvar på internat.

Valjeviken har tre ben att stå på. Det är folkhögskolan, vår neurologiska rehabilitering samt vår vårdcentral Valjehälsan.

För närvarande är samtliga tre verksamheterna igång men med hårda restriktioner och avgränsningar. Rent generellt stänger vi för allmänhet och Valjeviken hålls endast öppet för patienter, rehabiliteringsgäster och kursdeltagare. Se nedan.

  • Patienter med misstänkta symtom eller som kommer från riskområden hänvisas till infektion i Karlskrona. Skulle någon av misstag komma till vårdcentralen hanteras de enligt de speciella medicinska föreskrifter som finns, i särskilda rum och med skyddsutrustning. Vårdcentralen har en egen entré. BVC har egen entré. Provtagning Covid sker under särskilda tider och i särskilda utrymmen.
  • Rehabpatienter hålls åtskilda från övriga gäster/kursdeltagare genom speciella gångstråk och tider.
  • Möten och konferenser är avbokade eller hålls via distans.
  • Likaså är simhall, friskvårdsaktiviteter och gruppaktiviteter ej längre tillgängliga för allmänhet i enlighet med riktlinjer från regionens smittskydd och i avvaktan på beslut av Sölvesborg kommuns krisledningsnämnd.
  • När det gäller folkhögskolan så går vi från idag succesivt över till alternativa undervisningsformer i vissa teoretiska ämnen. Det innebär att vi erbjuder fjärrundervisning med gemensam genomgång för både de som väljer att vara kvar i klassrummet som de som väljer att vara med på distans. De som är i behov av stöd rekommenderar vi att vara kvar i coronaanpassade klassrum. Vi avråder också våra studerande från icke nödvändiga resor. Vi möblerar med avstånd i restaurang och städar samt spritar två gånger per dag och fortsätter med servering av mat istället för bufféer. Alla deltagare uppmanas att desinficera och sprita sina arbetsplatser inför lektion.
  • Dock är det så att i våra utbildningar Allmän kurs – idrott/hälsa, Allmän kurs – musik/hälsa (inkl. baskurs) samt Idrott, hälsa och ledarskap går det många med behov av stöd och dessa utbildningar kräver att man till stor del kan göra praktiska saker på plats, exempelvis musicerande och anpassat idrottande. Valjeviken med sina särskilda resurser anser att vi just nu är den mest lämpliga platsen att vistas på för dessa deltagare och att deras stödbehov i vissa fall gör det svårt att genomföra även teoretiska studier utan tillgång till assistans och lärare.

Vi tvingar naturligtvis ingen att vara kvar under rådande omständigheter, utan den som är orolig får åka hem och pausa sin utbildning eller studera på distans. Men vi är inte drabbade ännu och därför erbjuder vi fortsatt utbildning och internat. Vi kommer att i möjligaste mån ge tillfälle till varje studerande att avsluta sin utbildning men vi vet inte i nuläget exakt hur det ska gå till i varje enskilt fall. Men vi kommer vid behov/önskemål att ge tillfälle att gå en termin till även om man egentligen hade planerat att sluta tidigare.

Med vänlig hälsning
Ledningsgruppen:
Daniel Unnerbäck, stiftelsechef/rektor
Eric Sandström, bitr. rektor/verksamhetschef folkhögskola
Titti Mattsson, överläkare/medicinsk ansvarig/verksamhetschef Valjehälsan och rehabilitering

Valjehälsan

Tidsbokning: 0456-329 60
Reception: 0456-329 63
Mer information, tidsbokning eller rådgivning. Klicka här!

Mjällbyhälsan

Besöksadress:
Västra Mjällbyvägen 33
294 71 Sölvesborg

Tidsbokning: 0456-334 739

Valjeviken

Postadress:
Box 94
294 22 Sölvesborg

Besöksadress:
Herrgårdsvägen 97
294 37 Sölvesborg

Telefon: 0456-151 15
E-post: info@valjeviken.se
Bankgiro: 5413-1073
Org. nr: 836200-8628
Vägbeskrivning – Karta

Följ oss

Följ oss på Valjeviken

Följ oss på Valjehälsan

Följ oss på Fysioterapin

Följ oss på Mättinge

Pin It on Pinterest

Share This