Valjehälsans vaccinationstelefon

Valjehälsans vaccinationstelefon

För att möta det ökade antalet samtal till vår vaccinationstelefon och därmed förbättra tillgängligheten kommer vi från och med nu ha telefonen öppen helgfria måndagar och onsdagar mellan klockan 16-18. Observera de nya öppettiderna! Vår vaccinationstelefon har nummer: 0456-32959

Certifikat

CERTIFIERINGSBESLUT
AAA Certification AB (A3CERT), har fattat nedanstående beslut om certifiering för Stiftelsen Valjeviken. Certifiering har genomförts under nationellt ackreditering, vilken meddelats av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC.

Granskning av företagets införande av ledningssystem har medfört att AAA Certification AB fattat beslut om att företagets ledningssystem är infört och i överensstämmelse med kraven i nedan angivna standarder.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.

Smärtrehabilitering

Smärtrehabilitering

Smärtkursen sker i grupp två förmiddagar eller eftermiddagar i veckan och vänder sig till dig som besvärats av värk eller smärta i mer än 3 månader.

Valjeviken IF

Valjeviken IF

Valjeviken IF är en relativt nystartad idrottsförening som vill locka med tillängliga idrotter på hav, land och i hall.

Filmen

Filmen

Se Valjevikens nya film!

Pin It on Pinterest

Share This