Om korta kurser

Rehabiliteringskurserna är för dig med neurologisk diagnos. Kurserna är antingen inriktade på rehabilitering/ökad kunskap utifrån personlig diagnos, s.k. diagnoskurser, eller utifrån tema som kan beröra flera neurologiska diagnoser. Oavsett rubrik innehåller kurserna avtalad rehabiltiering/ träning med hjälp av Valjevikens olika rehabteam.

Teoridelen ger en fördjupad kunskap om din diagnos, lagar, behandlingsmodeller och annat som underlättar din livssituation. I kurserna finns också föreläsningar om kultur, samhällskunskap, natur och historia. Kurserna ger även viktiga tillfällen att träffa andra som befinner sig i liknande situation.

 

Diagnoskurser

I diagnoskurserna varvas teori och individuellt planerad behandling med aktiviteter hos fritidsledare. Dessa moment görs både individuellt och i mindre grupper.

 

Temakurser

Temakurser fokuserar som namnet antyder på ett speciellt tema men innehåller stora delar rehabiliteringsinslag.

Temakurserna har många likheter med diagnoskurserna men är diagnosöverskridande och mer inriktat på olika typer av problematik som är en följd av diagnosen eller till intresseområden som kan stärka motivationen till att träna.

Vid sidan om själva kursdelarna har du, utifrån dina behov, tillgång till de insatser och kompetenser som finns inom Valjevikens rehabilitering.

» Kursinnehåll
 • Fysioterapi
 • Arbetsterapi
 • Information, behandlingsmodeller
 • Vad säger lagen? Vilka rättigheter har du?
 • Studiebesök/utfärder
 • Samtalsgrupper
» I kursteamet ingår
 • Arbetsterapeut
 • Läkare
 • Fysioterapeut
 • Sjuksköterska
 • Fritidsledare
 • Lärare
 • Kurator
 • Omvårdnads- och assistanspersonal
 • Dietist och logoped (vid behov)

Valjeviken

Herrgårdsvägen 97
Box 94
294 22 Sölvesborg
Telefon: 0456-151 15
E-post: info@valjeviken.se
Bankgiro: 5413-1073
Org. nr: 836200-8628
Vägbeskrivning – Karta

Valjehälsan

Tidsbokning: 0456-329 60
Reception: 0456-329 63
Mer information, tidsbokning eller rådgivning. Klicka här!

Följ oss

Följ oss på Valjeviken

Följ oss på Valjehälsan

Följ oss på Fysioterapin

Pin It on Pinterest

Dela med dig